Om författaren

Orest Lastow

Författare och uppfinnare

Om författaren

Orest Lastow föddes 1964 i dåvarande Tjeckoslovakien, växte upp i Malmö och bor nu utanför Lund. Han är civilingenjör i teknisk fysik och har disputerat i aerosolfysik i London. Sedan 1995 har Orest utvecklat inhalerade läkemedel, nu som forskningschef på Iconovo. Vårt liv är inte vårt är hans debutroman.

Bakgrund

Orest har civilingenjörsexamen i teknisk fysik och en teknisk licentiatexamen i Aerosol Science från Lunds universitet. Han har också en Ph.D. i Elektrohydrodynamisk Atomisering från Brunel University, UK.


Hans expertis är produktutveckling, elektrostatik, Computational Fluid Dynamics (CFD), aerosolvetenskap och inhalationsteknik. Han är författare till en lärobok i EHD atomisering, flera tidskriftspublikationer, bokbidrag och ett mycket stort antal patentansökningar. Han är ofta inbjuden att tala på konferenser och undervisar i ”Aerosol drug delivery” vid Lunds universitet och Köpenhamns Universitet. Lastow är medförfattare av ”Aerosol drug delivery device design verification standard” (ISO 20072).

Arbetsliv

2020nu
Forskningschef, Iconovo AB


Orest lämnade rollen som VD och övergick till att vara forskningschef (Chief Technology Officer, CTO) med ansvar för teknik, forskning och produktutveckling. Orest är även ansvarig för företagets patentportfölj.


Läs mer på Iconovos webbplats.

20142020
VD Iconovo AB


Orest grundade Iconovo AB 2013 och började som VD (Chief Excecutive Officer, CEO) och fösta anställd 2016. Iconovo utvecklar läkemedelsprodukter baserade på Orests uppfinningar och har kunder i hela världen. Efter att ha vuxit till 25 anställda och en framgångsrik börsintroduktion 2018 bestämde sig Orest för att lämna VD-rollen 2020 och bli forskningschef. Han är uppfinnaren bakom alla företagets torrpulverinhalatorer.


Läs mer på Iconovos webbplats.

2012–2017
VD och senare Strategic Advisor MVIC AB


Orest grundade konsortiet MVIC (Medicon Valley Inhalation Consortium) 2012 och var VD till 2014. 2014 övergick han till att vara Strategic Advisor. MVIC är ett fullservicebolag kring kliniska studier som samägs av ett 25 företag i Öresundsregionen specialiserade på tjänster kopplade till inhalation.


Läs mer på MVIC:s webbplats.

2010–2014
Director of Inhalation and Medical Device, Zenit Design AB


Orest startade ett nytt affärsområde inom Zenit Design för design av medicintekniska produkter. Zenit Design arbetar med industridesign.


Läs mer på Zenit Designs webbplats.

1995–2010
Assistant Director, Assoc. Principal Scientist & Project Manager, AstraZeneca AB


Direkt efter sina doktorandstudier började Orest arbeta med inhalation och produktutveckling inom Astra Draco, senare AstraZeneca. Han hade många roller som chef, projektledare och specialforskare. Orest valde att inte flytta med företaget till Mölndal när sajten i Lund lades ner.


Läs mer på AstraZenecas webbplats.

Utbildning

2004–2007
Brunel University, London

PhD, Aerosolfysik


Doktorsavhandlingens titel: "Numerical and Experimental Study of Electrohydrodynamic Atomisation of Aqueous Liquids"


Bibliografisk information

1991–1994
Lunds Tekniska högskola, Lunds universitet

Tekn.lic.


Licentiatavhandlingens titel: "Single Fibre Collection Efficiency"


Översikt och bibliografisk information

1984–1991
Lunds Tekniska högskola, Lunds universitet

MSc, Teknisk fysik


Examensarbetets titel: "The Behavior of a Liquid in a Moving Container"

Böcker och bokprojekt

Orest började skriva sent. Det var först efter att ha fyllt femtio som han började skriva på allvar. Det var då idéerna kom. Han ville skriva en annorlunda spänningsroman med inslag av science fiction. Den skulle bygga på riktig fysik och ha forskare i huvudrollerna. Romanen blev en trilogi och efter det kom det idéer till fler bokprojekt.

Observera att alla titlar förutom Vårt liv är inte vårt och Världen är min är arbetsnamn och kan ändras i samband med utgivning.

Petahertz


Petahertz-trilogin

 • Vårt liv är inte vårt (del 1): Utgiven mars 2022.
 • Världen är min (del 2): Utgiven mars 2023.
 • Tvåhundra år förgäves (del 3): Kommer ut i mars 2024.


Fristående böcker

 • Renatus (prequel/sequel): En kombinerad prequel/sequel till trilogin. Synopsis klar.
 • Mnemogerät (spin-off): En spin-off till trilogin. Synopsis klar.

CXM-trilogin


 • Röd dröm (del 1): Manus färdigt. Utgivning ej bestämd.
 • Vit smärta (del 2): Manus färdigt. Utgivning ej bestämd.
 • Svart eld (del 3): Manus färdigt. Utgivning ej bestämd.


Självständiga romaner


 • Ljusporten: Manus färdigt. Utgivning ej bestämd.
 • Sfären: Synopsis klar.
 • Världsskakning: Synopsis klar.
 • Fluid: Synopsis klar.